HISTORIE SPOLEČNOSTI AZ KLIMA

Od založení v roce 1992 AZ KLIMA získala zkušenosti s více než 4000 projekty, z nichž některé přesáhly 300 mil. Kč, a dosáhla ročního obratu 850 mil. Kč a počtu zaměstnanců 250.

1992
vznik společnosti AZ KLIMA, s. r. o. zakladatelem Ing. Miroslav Čížek – předmětem činnosti byly v počátku projekční zakázky
1994
spojení se spol. Potrubí Milovice, s. r. o., druhým jednatelem a společníkem pan Jaroslav Jánský; do předmětu činnosti se přidala i výroba potrubí a příslušenství
1995
společnosti nabízí kompletní montáže a servis – počátek komplexních zakázek „na klíč“
1996
zakoupení počítačem řízeného pálicího plazma-stroje, významný zlom v technologii a řízení výrobních procesů potrubí a příslušenství
1999
počátek výroby VZT jednotek s vlastní konstrukcí (sešikmené profily), uskutečnění první exportní zakázky do SRN
2000
vznik dceřiné společnosti AZ KLIMA SK, s. r. o. na Slovensku
2001
certifikace výroby dle ČSN EN ISO 9002
2002
zahájení prací na největší zahraniční investiční akci TPCA Kolín (cca 400 mil. Kč)
2003
přesun sídla do rekonstruované budovy – Tilhonova 59, Brno; certifikace dle ČSN EN ISO 9001
2004
certifikace dle ČSN EN ISO 14001; zahájení prací na největší investiční akci na Slovensku – KIA Žilina (cca 300 mil. Kč)
2005
certifikace dle OHSAS 18001, výstavba skladového objektu a parkovací plochy v Milovicích
2006
vznik dceřiné společnosti AZ KLIMA PL Sp. z o. o. v Polsku
2007
společnost získala ISO certifikát výjimečnosti
2008
dokončení rekonstrukce administrativní budovy v Milovicích; začátek ekonomické recese, snížení obratu a redukce počtu zaměstnanců o 40 %
2009
změna cílové skupiny zákazníků, příprava obchodního plánu na 5 let; ukončení činnosti v Polsku
2010
splnění růstu a ziskovosti podle plánu, recertifikace dle ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a OHSAS 18001
2011
vstup finančního investora, společnost Genesis Capital kupuje 66 % podílu společnosti
2012
dokončení majetkové transformace, změna právní formy a názvu na AZ KLIMA, a. s.
2014
nákup nové technologie pro rozšíření výroby
2014
odkup zbývajícího 25% podílu na základním kapitálu AZ KLIMA SK, s.r.o.
2014
likvidace společnosti AZ KLIMA PL, Sp. z o. o.
2014
změna ve vedení výrobního závodu v Milovicích
2014
za podpory programu OPPI nákup technologie Trumpf TruPunch 3000
2014
zavádění systému „štíhlé výroby“ v o.z. Milovice
2015
vznik obchodní společnosti AZ VENT s.r.o. (100% dcera AZ KLIMA)
2016
30.9.2016 změna akcionáře, 100% vlastníkem se stala společnost ČEZ ESCO, a.s.
IČO: 03592880
2017
změna sídla společnosti AZ KLIMA SK, s.r.o.
2017
změna sídla společnosti AZ KLIMA a.s.

REGISTRAČNÍ ÚDAJE

AZ KLIMA a.s.
Tuřanka 115a, 627 00 Brno
IČ: 247 72 631
Výpis z OR

Bankovní účty

Komerční banka, a.s. CZK
Č.ú.: 71105651/0100
IBAN: CZ42 0100 0000 0000 7110 5651
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s. EUR
Č.ú.: 115-3501980207/0100
IBAN: CZ75 0100 0001 1535 0198 0207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

ČSOB a.s. CZK
Č.ú.: 8010-0603086093/0300
IBAN: CZ82 0300 0080 1006 0308 6093
SWIFT: CEKOCZPP

ČSOB a.s. EUR
Č.ú.: 8609280/0300
IBAN: CZ68 0300 1712 8006 0308 6093
SWIFT: CEKOCZPP

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA