SERVISNÍ CENTRA VZDUCHOTECHNIKY A DALŠÍCH TZB V 7 MÍSTECH ČR

Preventivní, záruční a pozáruční servis – komplexní údržba vzduchotechnického zařízení, chlazení a systémů MaR, a to včetně navazujících profesí.

V současné době zajišťuje servisní služby tým 45 pracovníků, což umožňuje rychlé řešení závad i v období servisních špiček, tedy po nástupu velmi teplých nebo chladných dnů – 22 servisních skupin operuje na území celé České republiky.

Okamžitý výjezd 24 hodin denně, 7 dní v týdnu*

Díky celorepublikovému pokrytí dokáže AZ KLIMA okamžitě reagovat na požadavky zákazníků. Vlastní servisní střediska jsou provozována v Brně, Hradci Králové, Hranicích, Karlových Varech, Praze a Zlíně. Nabízené služby zahrnují:

 • záruční a pozáruční opravy vzduchotechniky
 • kontrola požárněbezpečnostních zařízení,
 • revize chladících zařízení s regulovanými chladivy
 • zajištění nepřetržité pohotovostní služby s výjezdem do 2 hodin*
 • zajištění originálních náhradních dílů, v případě dlouhých dodacích lhůt originálních náhradních dílů zajištění adekvátních náhrad
 • možnost realizace úprav nebo doplnění stávajících systémů
 • servisní činnost včetně návazných profesí – elektro, zdravotechnika, instalo, měření a regulace, chlazení
 • optimalizace vzduchotechnických systémů a zaregulování vzduchových výkonů
 • orientační i přesná měření teploty, vlhkosti, tlaku, průtoku, vzduchových výkonů, hluku
 • provádíme sběr dat pomocí časově neomezeného monitorování teploty a vlhkosti až ve 12 referenčních bodech
 • možnost zapůjčení náhradních zdrojů chladu v případě havárií chlazení serverů apod.
 • v případě poruchy vyžadující delší opravu možnost zajištění provizorního provozu
 • poradenská činnost
 • optimalizace provozu stávajících zařízení

* Konkrétní podmínky jsou sjednávány na základě samostatných servisních smluv.

Autorizace

Oprávnění k montáži a opravě elektrických zařízení

ELEKTRODESIGN

AZ KLIMA

KONTAKT NA SERVIS

servis@azklima.com

+420 / 544 500 811