Komplexné dodávky v odbore technického zariadenia budov

Poslaním spoločnosti AZ KLIMA je navrhovať a dodávať zákazníkom komplexné riešenie v odbore technického zariadenia budov.

Skúsenosti v odbore

AZ KLIMA SK pôsobí v odbore od roku 2000, materská spoločnosť v Brne od roku 1992 a je dlhodobo jednou z popredných firiem na trhu. Za dobu svojej existencie nazbierala AZ KLIMA skúsenosti z viac ako 4000 projektov predovšetkým v oblasti vzduchotechniky a chladenia, z ktorých niektoré presiahli 12 miliónov Eur.

Komplexné služby v odbore TZB

Od projekcie po dodávku a servis, od chladenia po vykurovanie, od merania a regulácie po technické rozvody – AZ KLIMA ponúka výhody kompletného portfólia služieb v oblasti TZB. Medzi hlavné výhody patrí jednoduchosť a nadväznosť dodávok a záruk a široké portfólio dodávaných a servisovaných značiek.

Sieť vlastných servisných technikov po celej ČR a SR s okamžitým výjazdom

AZ KLIMA ponúka nepretržitú pohotovostnú službu s garantovaným výjazdom do dvoch hodín. V súčasnej dobe zaisťuje servisné služby tým 22 servisných skupín (45 pracovníkov) pôsobiace na území celej Českej republiky, z toho 5 skupín pôsobiacich na území Slovenskej republiky. To umožňuje rýchle riešenie porúch aj v období servisných špičiek, teda po nástupe veľmi teplých alebo chladných dní.

Široké skúsenosti z projektov pre automobilky

AZ KLIMA má rad skúsenosti aj s realizáciou veľkých projektov vzduchotechniky a ďalšieho TZB pre automobilky Kia, PSA Peugeot ďalších náročných projektov automobilového priemyslu.

Materská spoločnosť AZ KLIMA vo svojom závode v Miloviciach v Českej republike vyrába vzduchotechnické jednotky, potrubia a príslušenstvo. Okrem toho môžu klienti využiť široké portfólio dodávaných aj servisovaných značiek.

VZDUCHOTECHNIKA | KLIMATIZÁCIA | MERANIE A REGULÁCIA | ÚSTŘEDNÉ VYKUROVANIE | CHLADENIE | TECHNICKÉ ROZVODY | TEPELNÉ IZOLÁCIE | A ĎALŠIE

PONUKA PRÁCE

Aktuálne príležitosti pre Vašu kariéru v spoločnosti AZ KLIMA…

Kvalitné technické zariadenia budov od A do Z = AZ KLIMA
AZ KLIMA

Dodávané brandy