HYUNDAI Steel , Slovakia

Výstavba novej haly (2007)