KJG a.s. , Bratislava (2015)

Výstavba novej výrobnej haly