KONTAKTY

Sídlo firmy a centrum väčšiny výkonov

Sídlo firmy a centrum väčšiny výkonov

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
831 04 – Bratislava 3
Slovensko

azklima@azklima.sk

Emailové adresy AZ KLIMA SK, s.r.o.: meno.priezvisko@azklima.sk

účtovné oddelenie: 0948 215 479

obchodné oddelenie: 0948 091 533

Nájsť na mape

Prevádzka Zvolen

Prevádzka Zvolen

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Hronská 1
960 93  Zvolen
Slovensko

Tel.: +421 910 790 704
azklima@azklima.sk

Emailové adresy AZ KLIMA SK, s.r.o.: meno.priezvisko@azklima.sk

Nájsť na mape

REGISTRAČNÉ ÚDAJE

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava 3
IČ: 357 969 44
Výpis z OR

Bankové účty

Citibank, EUR
Č.ú.: 02013660007/8130
IBAN: SK50 8130 0000 0020 1366 0007
SWIFT: CITISKBA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA