KONTAKTY

Sídlo firmy

Sídlo firmy

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
831 04 – Bratislava 3

Tel : +421 244 88 05 74
azklima@azklima.sk

Emailové adresy AZ KLIMA SK, s.r.o.: meno.priezvisko@azklima.sk

Nájsť na mape

Obchod

Adresár

Obchod

Hudáková Ľubica obchodne-technický pracovník Zvolen +421 910 790 704
Koník Maroš obchodný manažér Bratislava +421 244 880 574
Lakotová Jana obchodne-technický pracovník Zvolen +421 910 790 704
Melichár Jozef obchodne-technický pracovník Bratislava +421 244 880 574

Financie

Pavlusová Nikola asistentka účtovného oddelenia Bratislava +421 263 530 185
Strečanská Mária účtovníčka Bratislava +421 263 530 185

Sekretariát

Gladišová Dana výkonná riaditeľka Bratislava

Projekcia

Stroh Tibor projektant Brno +420 737 960 796

Realizácia

Čukan Boris vedúci zakázky Bratislava +421 910 989 911

Servis

Čáp Pavel obchodne-technický pracovník divize servis Brno +421 903 443 009
Knut Radovan vedúci servisnei oblasti Bratislava +421 263 530 184
Ščasný Matúš technik servisu Bratislava +421 263 530 184

Pobočka Zvolen

Pobočka Zvolen

Hronská 1
960 93  Zvolen

Tel.: +421 910 790 704
azklima@azklima.sk

Emailové adresy AZ KLIMA SK, s.r.o.: meno.priezvisko@azklima.sk

Nájsť na mape

REGISTRAČNÉ ÚDAJE

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava 3
IČ: 357 969 44
Výpis z OR

Bankové účty

Citibank, EUR
Č.ú.: 02013660007/8130
IBAN: SK50 8130 0000 0020 1366 0007
SWIFT: CITISKBA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA