AZ KLIMA GROUP

Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti technického zariadenia budov (TZB) a vykonáva dodávku vzduchotechniky a chladiacej techniky do stavieb, ktoré slúžia administratíve, obchodu, výrobe, zdravotníctvu, stravovaniu, kultúre a športu.

Spoločnosť AZ KLIMA, a.s. pôsobí na celom území Českej republiky a Slovenskej republiky. Nadväzuje na tradíciu firmy AZ KLIMA, s.r.o., ktorá bola založená v októbri 1992. AZ KLIMA SK bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.8.2000. V priebehu svojej doterajšej existencie dosiahla bezmála 830 mil. Kč. ročného obratu a počet zamestnancov 250.

Celá spoločnosť je riadená z Brna, kde má sídlo, ktoré je obchodným, technickým a finančným centrom. Odštepný výrobný závod s dlhoročnou tradíciou sa nachádza v Miloviciach u Mikulova. Slovenská dcérska spoločnosť má sídlo v Bratislave.

Poslanie AZ KLIMA: Návrh a dodanie kvalitného riešenia od A do Z

Spoločnosť spracováva projektovú dokumentáciu, vyrába vzduchotechnické potrubia, vzduchotechnické komponenty a vzduchotechnické jednotky. Dodáva a vypracúva položkové rozpočty, zabezpečuje riadenie a montážnu činnosť. Zabezpečuje záručný aj pozáručný servis.

AZ KLIMA sa zameriava na priemyselné vetranie, priemyselnú vzduchotechniku, odsávanie a odprášovanie.

Zákazník

Pre každého zákazníka pracovníci AZ KLIMA vždy identifikujú jeho technické požiadavky a ekonomické očakávania a potom pripravia také riešenie, ktoré prinesie zákazníkovi maximálnu hodnotu.

Radi pre vás spracujeme cenovú ponuku a sme presvedčení, že sa dokážeme presadiť až do fázy konečného výberu dodávateľa vždy v súlade s vašimi požiadavkami. Sme schopní ponúknuť reálne najkratšie dodacie lehoty v kombinácii s konkurenčne zaujímavými cenovými podmienkami.

Mnohoročné skúsenosti našich odborníkov, lojalita a precíznosť našich zamestnancov a tradičná technická vynachádzavosť našich inžinierov nám dáva istotu, že sme schopní našim zákazníkom ponúknuť to najlepšie.

Ing. Karel Břenek, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva AZ KLIMA, a.s.

REGISTRAČNÉ ÚDAJE

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava 3
IČ: 357 969 44
Výpis z OR

Bankové účty

ČSOB a. s., Bratislava, EUR
Č.ú.: 4002219610/7500
IBAN: SK35 7500 0000 0040 0221 9610
SWIFT: CEKOSKBX

ČSOB a.s., Brno CZK
Č.ú.: 117617063/0300
IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1761 7063
SWIFT: CEKOCZPP

Citibank, EUR
Č.ú.: 02013660007/8130
IBAN: SK50 8130 0000 0020 1366 0007
SWIFT: CITISKBA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA