KARIÉRA U SPOLOČNOSTI AZ KLIMA

AZ KLIMA má záujem o pracovitých ľudí zo SR, ktorí majú odborné technické vzdelanie v odboroch TZB (VŠ aj SŠ), majú vysoké pracovné nasadenie, sú ochotní niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ochotní sa podieľať na ďalšom rozvoji spoločnosti.

Spoločnosť AZ KLIMA dbá o trvalý a dlhodobý rozvoj kvalifikovaného tímu zamestnancov, ponúka zaujímavé a perspektívne uplatnenie v dlhodobo úspešne pôsobiacej českej spoločnosti, profesionálny rast a rozvoj ako individuálnych, tak skupinových znalostí a skúseností, kontakt so špičkovými technológiami, podporu sebavzdelávania, prácu na dôležitých a náročných úlohách (projektoch) a stimulujúci systém odmeňovania a zamestnaneckých výhod.

Pokiaľ je pre vás táto predstava zaujímavá a spĺňate požiadavky, pošlite prosím váš CV a motivačný list na adresu azklima@azklima.sk.

Voľné miesta

REGISTRAČNÉ ÚDAJE

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava 3
IČ: 357 969 44
Výpis z OR

Bankové účty

Tatra banka, a. s., Bratislava, EUR
Č.ú.: 2622708782/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2270 8782
SWIFT: TATRSKBX

ČSOB a. s., Bratislava, EUR
Č.ú.: 4002219610/7500
IBAN: SK35 7500 0000 0040 0221 9610
SWIFT: CEKOSKBX

ČSOB a.s., Brno CZK
Č.ú.: 117617063/0300
IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1761 7063
SWIFT: CEKOCZPP

Citibank, EUR
Č.ú.: 02013660007/8130
IBAN: SK50 8130 0000 0020 1366 0007
SWIFT: CITISKBA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

MÁTE ZÁUJEM PRACOVAŤ V SPOLOČNOSTI AZ KLIMA SK, S.R.O. NA INEJ POZÍCII? NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ.