CERTIFIKÁTY SYSTÉMU RIADENIA QMS, EMS a OHSAS

Systémy riadenia kvality, dopadu na životné prostredie a BOZP

ISO 9001

ISO9001

ISO 14001

OHSAS 18001

REGISTRAČNÉ ÚDAJE

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava 3
IČ: 357 969 44
Výpis z OR

Bankové účty

Tatra banka, a. s., Bratislava, EUR
Č.ú.: 2622708782/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2270 8782
SWIFT: TATRSKBX

ČSOB a. s., Bratislava, EUR
Č.ú.: 4002219610/7500
IBAN: SK35 7500 0000 0040 0221 9610
SWIFT: CEKOSKBX

ČSOB a.s., Brno CZK
Č.ú.: 117617063/0300
IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1761 7063
SWIFT: CEKOCZPP

Citibank, EUR
Č.ú.: 02013660007/8130
IBAN: SK50 8130 0000 0020 1366 0007
SWIFT: CITISKBA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA