Obchodné centrum KJG , Bratislava (2015)

výrobno-skladová hala