Oerlicon Balzers , Veľká Ida, Košice (2016)

Nový výrobný závod