PROJEKTOVANIE

Ponúkame spracovanie všetkých stupňov projektov v odbore TZB, od štúdie stavby, dokumentácie pre územné riešenia, stavebného povolenia, tendrového riadenia až po samotnú realizáciu stavby a dokumentáciu skutočného stavu. A to vrátane autorských dozorov na stavbe.

Využite skúsenosti 2 autorizovaných inžinierov ČKAIT a 15 členného tímu skúsených odborníkov.

Jednou z našich najväčších predností je, že sa opierame o starostlivo vypracovanú projektovú dokumentáciu s minimalizáciou chýb pri vlastnej realizácii. A skúsenosti nadobudnuté pri spolupráci s realizáciami tak dokážeme využiť už v projektovej fáze.

AZ KLIMA SK ponúka služby v rámci predstavebnej prípravy všetkých stupňov a odborov TZB:

Kompletné projekčné zákazky sú vypracovávané v najnovších verziách programov:

  • štúdie stavby
  • dokumentácia pre územné riadenie a stavebné povolenie
  • dokumentácia pre tendrové riadenie
  • dokumentácia pre realizáciu stavby
  • autorský dozor
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk Revit
  • pit-CAD
  • Protech