Netrápte sa zimou ani chladom.

Postaráme sa o servis vašej klimatizácie Nefunguje vám klimatizácia? Nenecháme vás upiecť ani zmrznúť, máme 3 servisné centrá a 5 servisných skupín, ktoré k vám v prípade havárie dôjdu do 4 hodín, v závislosti na konkrétnych podmienok servisnej zmluvy. Teplotný komfort na pracovi-sku je dôležitý. A to ako v administratívnych budovách, kde v nevyhovujúcich teplotách výrazne klesá pracovná výkonnosť zamestnancov, tak vo výrobniach a dielňach, kde okrem diskomfortu zamestnancov môže dôjsť aj ku poškodeniu najrôznejších produktov. Bez klimatizácie sa tiež nezaobídu najrôznejšie pracoviská, ako sú operačné sály či laboratória.

Postaráme sa o urgentné prípady i údržbu

Naše servisné skupiny vám pomôžu tak v urgentných prípadoch, tak v prípade, že potrebujete pravidelnú údržbu, záručný aj pozáručný servis, či trebárs pravidelnú kontrolu funkčnosti zariadení. Pracujeme 7 dní, 24 hodín v týždni, vďaka čomu sme u vás rýchlo aj v období servisných špičiek, teda na začiatku leta a na začiatku zimy.

Čo pre vás zaistíme?

 • Záručný a pozáručné opravy klimatizácie
 • Kontrolu požiarne bezpečnostných zariadení,
 • Revíziu chladiacich zariadení s regulovanými chladivami
 • Úpravy alebo doplnenie existujúcich systémov
 • Optimalizáciu klimatizačných systémov
 • Orientačné aj presné merania teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, vzduchových výkonov, hluku
 • Poradenskú činnosť a optimalizáciu prevádzky existujúcich zariadení
 • Vykonávame zber dát pomocou časovo neobmedzeného monitorovanie teploty a vlhkosti až v 12 referenčných bodoch

Čo ponúkame v prípade havárie?

 • Zaistíme nepretržitú pohotovostnú službu s výjazdom do 4 hodín v závislosti na servisnej zmluve
 • Zapožičiame náhradné zdroje chladu v prípade havárií chladenia serverov a pod.
 • Zaistíme tiež servisnú činnosť nadväzujúcich profesií (elektro, zdravotechnika, Instal, merania a regulácie, chladenie)
 • V prípade poruchy vyžadujúce dlhšiu opravu možnosť zaistenia provizórneho prevádzky
 • Zaistíme originálne náhradné diely, v prípade dlhých dodacích lehôt zaistíme adekvátnu náhradu

Máte urgentné ťažkosti alebo potrebujete servis? Nenecháme vás v štichu!

MÁTE ZÁUJEM O SERVIS KLIMATIZÁCIE? NAPÍŠTE NÁM

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat AZ KLIMA a.s., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno Slatina, IČ: 24772631, za účelem nabídky produktu a služeb v souladu s GDPR. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.