SERVISNÉ STREDISKÁ V TRECH MESTÁCH SR

Preventívny, záručný a pozáručný servis – komplexná údržba vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, chladenia a systémov MaR vrátane nadväzujúcich profesií.

V súčasnej dobe zabezpečuje servisné služby tím 10 technikov, čo umožňuje rýchlo reagovať aj v období veľmi teplých alebo chladných dní. Päť servisných skupín operuje na území celej Slovenskej republiky.

Okamžitý výjazd 24 hodín denne, 7 dní v týždni*

Vďaka širokému pokrytiu dokáže AZ KLIMA SK okamžite reagovať na požiadavky zákazníkov. Servisné strediská sú prevádzkované v Bratislave, Trnave a v Žiline. Súčasťou našej ponuky služieb sú:

 • pravidelná servisná činnosť na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach vrátane nadväzujúcich profesií – vetranie, chladenie, elektroinštalácia, zdravotechnika, vodoinštalácia, meranie a regulácia
 • záručné a pozáručné opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby s výjazdom do 2 hodín*
 • revízie požiarno-bezpečnostných zariadení
 • kontroly, evidencia a hlásenia pohybu regulovaných chladív podľa platnej legislatívy
 • zabezpečenie originálnych náhradných dielov alebo adekvátnych náhrad
 • úpravy alebo doplnenie súčasných vetracích a chladiacich systémov
 • nastavenie vzduchotechnických systémov a zaregulovanie vzduchových výkonov
 • merania hluku, teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, vzduchových výkonov
 • optimalizácie prevádzky súčasných klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
 • možnosť zapožičania náhradných zdrojov chladu pri poruchách chladenia serverov a pod.
 • možnosť zabezpečenia provizórnej prevádzky v prípade poruchy vyžadujúcej dlhšiu opravu
 • práce vo výškach s použitím zdvíhacích zariadení
 • poradenská činnosť

* konkrétne podmienky sú dohodnuté na základe samostatných servisných zmlúv

Autorizácie

SIEA Osvedčenie

Airwell, Vortice, Dantherm

Armacell AZ FLEX

DAIKIN

HILTI

IMOS-SYSTEMAIR

ROCKWOOL – AZ FLEX

SYSTEMAIR

TOSHIBA VIP PARTNER

SERVISNÉ STREDISKÁ

Bratislava
Trnava
Žilina