Niečo nefunguje? Vďaka 3 servisným centrám sme do 4 hodín u vás

Výpadok vzduchotechniky, nefunkčné kúrenie či chladenie dokáže pekne znepríjemniť deň. A dosť často tiež znemožniť výkon práce zamestnancom, alebo vážne ohroziť chod pracovísk, ako sú laboratóriá, operačné sály, či trebárs sklady s výrobkami citlivými na kolísanie teplôt. Máme 3 servisné centrá a 5 servisných skupín, pre vzduchotechniku a technické zabezpečenie budov, ktoré sa postarajú nielen o urgentnú závadu, ale aj o údržbu vzduchotechniky a systému merania a regulácie, záručný či pozáručný servis a pravidelné kontroly zariadení. V prípade potreby sme u vás do 4 hodín, v závislosti od podmienok v servisnej zmluve.

Sme k dispozícii 24 hodín denne

V našich servisných strediskách v Bratislave, Zvolene a v Žiline sú naši servisní technici okamžite vyjsť a vyriešiť vašu požiadavku, 24 hodín denne 7 dní v týždni. Dostatok odborníkov nám umožňuje rýchle riešenie porúch aj v období servisných špičiek, teda po nástupe veľmi teplých alebo naopak veľmi chladných dní.

Čo pre vás zaistíme?

 • Záručný a pozáručné opravy vzduchotechniky
 • Kontrolu požiarne bezpečnostných zariadení
 • Revíziu chladiacich zariadení s regulovanými chladivami
 • Úpravy alebo doplnenie existujúcich systémov
 • Optimalizáciu vzduchotechnických systémov a zaregulovanie vzduchových výkonov
 • Orientačné aj presné merania teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, vzduchových výkonov, hluku
 • Poradenskú činnosť a optimalizáciu prevádzky existujúcich zariadení
 • Vykonávame zber dát pomocou časovo neobmedzeného monitorovanie teploty a vlhkosti až v 12 referenčných bodoch

Čo pre ponúkame v prípade havárie?

 • Zaistíme nepretržitú pohotovostnú službu s výjazdom do 4 hodín v závislosti na servisnej zmluve
 • Zapožičiame náhradné zdroje chladu v prípade havárií chladenia serverov a pod.
 • Zaistíme tiež servisnú činnosť nadväzujúcich profesií (elektro, zdravotechnika, merania a regulácie, chladenie)
 • V prípade poruchy vyžadujúcej dlhšiu opravu zaistíme provizórne prevádzku
 • Zaistíme originálne náhradné diely, v prípade dlhých dodacích lehôt zaistíme adekvátnu náhradu

Prezrite si naše osvedčenia a oprávnenia

AZ FLEX

ELEKTRODESIGN

EIC

KONTAKT NA SERVIS

azklima@azklima.sk

02/63530184

Budujeme MODERNÉ SERVISNÉ PROSTREDIE

Je to tak. Používame moderné prístroje poslednej generácie. Napríklad chytré servisné okuliare AIR lens. Vďaka nim je akýkoľvek technik je schopný okamžite zistiť rozsah servisnej udalosti, a to rovno z kancelárie alebo aj z domova. Následne môžeme on-line navigovať kohokoľvek k jednoduchým opravám, zapnutím systému, výmene jednoduchých komponentov.

Je tu tiež možnosť pripojenia odborníkov z iných profesií.