Slovenská akadémia vied , Pavilón Lekárskych vied (2016)