VZDUCHOTECHNICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Díky moderní výrobní technologii je AZ KLIMA schopna vyrobit jakákoli vzduchotechnická příslušenství, a to ze všech druhů kovových materiálů.


Katalogy naleznete v sekci Ke stažení.

Útlum hluku a chvění

Útlum hluku a chvění

TVC Tlumící vložka čtyřhranná
TVK Tlumící vložka kruhová
THC Kulisa tlumiče hluku
THP Tlumič hluku čtyřhranný
THB Tlumič hluku buňkový
THK Tlumič hluku kruhový
HTZ Hluk tlumící žaluzie

Vzduchotechnická zařízení podléhají přísným hygienickým normám, které určují maximální hodnoty hluku ve větraných prostorách. K tomuto účelu slouží příslušenství eliminující přenosy vibrací a hluku ze zdrojů, což jsou vzduchotechnické jednotky, ventilátory, kompresory, diesselagregáty apod.

Pro útlumy vibrací se vyrábí tlumící vložky čtyřhranné a kruhové. Pro útlumy hluku jsou vyráběny kulisy tlumiče hluku, které se pak osazují do čtyřhranných vzduchovodů, tlumiče hluku buňkové, které se rovněž osazují do čtyřhranného potrubí, nebo tlumiče hluku kruhové, které jsou vřazeny do kruhových potrubních tras.

Regulační elementy

Regulační elementy

RKJ Regulační klapka čtyřhranná jednolistá
RKA Regulační klapka čtyřhranná hliníková
RKZ Regulační klapka čtyřhranná pozinkovaná
RKK Regulační klapka kruhová
RKK-ECO Regulační klapka kruhová ECO
KRP Klapka pro regulaci přetlaku
RKT Regulační klapka čtyřhranná těsná

Vzduchotechnické rozvody jsou rozvedeny potrubními větvemi do jednotlivých místností s různými nároky na vzduchové výkony. Doregulování jednotlivých vzduchových výkonů pro větve provádíme jednotlivými regulačními prvky podle požadavku projektanta. První možností jsou regulační klapky jednolisté do čtyřhranného nebo do kruhového potrubí (tato regulace není vzduchotěsná). Pro přesnější zaregulování nebo úplné uzavření proudícího vzduchu vyrábíme regulační klapky čtyřhranné hliníkové vícelisté. Všechny typy klapek se vyrábí jak v provedení pro ovládání ruční, tak pro osazení servopohonem.

Distribuční element

Distribuční elementy

KMC Krycí mřížka čtyřhranná
KMK Krycí mřížka kruhová
PKC Připojovací krabice čtyřhranná
PKK Připojovací krabice kruhová
VVA Vířivá výusť AZK
ZVV Zaplavovací výusť vertikální
ZVH Zaplavovací výusť horizontální
OZS Odsávací zákryt stěnový
OZP Odsávací zákryt prostorový
LAT Lapač tuku
KZV Komfortní zaplavovací výusť

Rozvod vzduchu je zakončen distribučními elementy. Pro nasávání a výdech vzduchu pro vnitřní prostory jsou vyráběny krycí mřížky čtyřhranné a kruhové, a to s pletivem, tahokovem nebo děrovaným plechem, dále pak pro osazení desek drallových vyústí se vyrábějí připojovací krabice čtyřhranné či kruhové a vertikální či horizontální zaplavovací výustě. Všechny tyto distribuční elementy jsou určeny pro osazení na potrubí ve vnitřním prostředí, lze je dodávat s barevnými povrchovými úpravami dle konkrétního požadavku.

Koncové elementy

Koncové elementy

PRZ Protidešťová žaluzie
PRV Protidešťová žaluzie vertikální
SKC Samočinná klapka čtyřhranná
PKN Protidešťový kryt nezapuštěný
PKZ Protidešťový kryt zapuštěný
CHK Cagi hlavice kruhová
VHK Výfuková hlavice kruhová
HCH Hlavice čtyřhranná „Hřib“
HCA Hlavice čtyřhranná AL-rám
SIK Sokl izolovaný kruhový
SIC Sokl izolovaný čtyřhranný
PCH Prostup pro rozvody chladu
TSV Tlumící sokl pod ventilátor

Pro zakončení vzduchovodů mimo objekt, tedy ve venkovním prostoru, vyrábíme koncové elementy, které jsou osazovány na fasády – protidešťové žaluzie, samočinné klapky, protidešťové kryty, Cagi hlavice (pro zakončení rozvodů nad střechou objektu), výfukové hlavice, hlavice čtyřhranné a tyto výdechy jsou osazovány na čtyřhranné nebo kruhové izolované sokly.

Pro vývody rozvodů chlazení vyrábíme speciální sokly izolované chlaďařské. Všechny sokly pro zakončení vzduchotechnických vývodů nad střechu umožňují mnohem jednodušší zaizolování střešních průchodů a zabraňují kondenzaci vody na prostupu z venkovního do vnitřního prostředí.

KONTAKTY

Tel.: +420 519 500 811
E-mail: obchod.vyroba@azklima.com

V případě vážného zájmu o návštěvu spojenou s prohlídkou prostor výrobního závodu nás prosím kontaktujte.