Etická linka

 

Etická linka, jako součást vnitřního oznamovacího systému (“VOS”) je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít.

 

Linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“) a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podáním oznámení prostřednictvím Etické linky je zajištěna ochrana identifikovaných oznamovatelů před odvetnými opatřeními.  V případě anonymního podání oznámení je ochrana podle ZOO poskytována od okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele.

Společnost AZ KLIMA a.s. zužuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů okruh osob, od kterých přímá a šetří oznámení v režimu ZOO:

  • osoby vykonávající práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci);
  • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost;
  • osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž nebo
  • osoby ve služebním poměru

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany) mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky. Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena mimo působnost zákona o ochraně oznamovatelů.

Upozorňujeme, že Vaše oznámení může být postoupeno společnosti ČEZ, a. s. jakožto pověřenému subjektu dle § 8 odst. 2) ZOO. Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše oznámení postoupeno a šetřeno společností ČEZ, a. s., uveďte tuto skutečnost ve svém oznámení.

PODANÍ OZNÁMENÍ

Pro podání svého oznámení můžete využít následující možnosti:

  • telefonická linka +420 519 500 600
  • e-mailová schránka: etickalinka@azklima.com
  • osobní oznámení Příslušné osobě

za AZ KLIMA a.s.

–           Lucie Cervera Siglerová, 519 500 600, lucie.cervera.siglerova@azklima.com
–           Ilona Olejníčková, 519 500 600, ilona.olejnickova@azklima.com

za pověřený subjekt ČEZ, a.s.

–           Štěpánka Černá, 211 045 910, stepanka.cerna@cez.cz

–           Miroslava Kundrtová, 211 045 910, miroslava.kundrtova@cez.cz

–           Michal Štička, 211 045 910, michal.sticka@cez.cz

–           Martina Kropová, 211 045 910, martina.kropova@cez.cz

–           Denisa Srbová, 211 045 910, denisa.srbova@cez.cz

–           Robin Opěla, 211 045 910, robin.opela@cez.cz

–           Štěpán Kopřiva, 211 045 910, stepan.kopriva@cez.cz

Uvedené kontakty slouží pro kontaktování Příslušné osoby za účelem sjednání osobní schůzky pro podání ústního oznámení. Prostřednictvím těchto emailů nezadávejte jako oznamovatel své oznámení. Pro podání oznámení využijte jednu z možností uvedených v části Chci podat oznámení.

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení na Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)