Postaráme se o dokumentaci pro výběr zhotovitele

Po přípravě projektu, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení přichází na řadu tendrová dokumentace, která slouží pro výběr dodavatele. Na rozdíl od dokumentace pro stavební povolení tendrová dokumentace již obsahuje výkazy výměr, technickou specifikaci výrobků a konstrukcí a kontrolní rozpočet stavby. Realizační firmy již na základě této dokumentace mohou nabídnout cenu zakázky do výběrového řízení.

Připravíme dokumentaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách

Tendrovou dokumentaci pro vás připravíme, podle náležitostí, které ukládá zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Kromě tendrové dokumentace pro vás můžeme nachystat také podrobnou dokumentaci pro realizaci stavby a zajistit autorský dozor na stavbě.

Pro koho jsme již vypracovali tendrovou dokumentaci?

Atyrau – Lumpan Caspian, Kazachstán (farmaceutický průmysl)
Bratislava – Volkswagen hala H1, Analysezentrum, Slovensko (výroba aut)
Brno – Nespresso Boutique (prodej kávy)
Česana – Škoda auto obj. 504 (výroba aut, 3D výkresová dokumentace v Revit)