Zaistíme škáry a prestupy protipožiarnymi klapkami v súlade s legislatívou

Požiarnymi klapkami zakryjeme škáry a prestupy, ktoré vzniknú počas stavby, tak aby dielo spĺňalo požiarnu odolnosť konštrukcií, ktorú malo pred narušením. Montáž klapiek zabezpečujeme certifikovanými systémami v súlade s projektom požiarno bezpečnostného riešenia a s platnou legislatívou. Samozrejme vám dodáme komplexnú dokumentáciu vykonaných požiarnych klapiek. Protipožiarne prestupy sa musia minimálne 1 x ročne revidovať, čo pre vás radi zaistíme.

Ochrana osôb a majetku

Postaráme sa a zabezpečenie prestupov a škár vzduchotechniky, plastových a kovových potrubí, káblov, lávok, žľabov a ďalších potrebných miest. Spoľahlivá protipožiarna ochrana zabráni šíreniu ohňa, dymu a ďalších toxických plynov, vďaka čomu ochránite ako osoby, ktoré sa v budove nachádzajú, tak majetok.

Ako to u nás prebieha?

  • Vytvoríme projektovú dokumentáciu
  • Pripravíme harmonogram prác
  • nemáme skladom materiál a zariadenia
  • Koordinujeme nadväznosť súvisiacich prác
  • Pustíme sa do montážnych prác
  • Oživíme, spustíme a zaregulujeme systém VZT
  • Vykonáme všetky predpísané skúšky
  • Zaškolíme obsluhu
  • Vypracujeme dokumentáciu nutnú k prevzatiu diela
  • Zabezpečíme záručný aj pozáručný servis

Aké stavby sme už zabezpečili proti požiaru?

Sport&Retail Park Slnečnice
Autocentrum Volvo Bory
GEFCO Trnava
LNsP Liptovský Mikuláš