Ako išiel čas s AZ KLIMA?

1992
vznik materskej spoločnosti AZ KLIMA, s. r. o. so sídlom v Brne
2000
vznik AZ KLIMA SK, s.r.o. so sídlom v Bratislave
2012
majetková transformácia, zmena právnej formy a názvu na AZ KLIMA, a. s.
2014
materská spoločnosť AZ KLIMA a.s. odkúpila 25% podielu na základnom imaní AZ KLIMA SK, s.r.o. a tým sa stala jej 100% vlastníkom
2016
zmena akcionára v materskej spoločnosti, 100% vlastníkom sa stala spoločnosť ČEZ ESCO, a.s.
2017
vznik pobočky vo Zvolene
2017
zmena sídla spoločnosti AZ KLIMA SK, s.r.o.
2017
zmena sídla spoločnosti AZ KLIMA a.s.