Pripravíme vám odborný VZT projekt pre akúkoľvek stavbu

Na poli vzduchotechniky sa opierame o dlhoročné skúsenosti, vďaka ktorým pripravíme kvalitnú projektovú dokumentáciu, s ktorou je samotná realizácia rýchla a bezchybná. Používame moderné softvérové nástroje, ako je BIM, pomocou ktorého si celú projekciu môžete prezrieť na geometrickom 3D –modeli.

Projektujeme vzduchotechniku v 5 jazykoch

Náš tím pripraví projekt ako pre rodinné domy s ohľadom na platnú legislatívu, tak pre komerčné prevádzky, ktoré prispôsobí požiadavkám vášho biznisu. Či už sa jedná o sterilné prostredie nemocnice, priemyselné prevádzky s nadmernou prašnosťou alebo reštaurácie. Projekt pripravíme v českom, slovenskom, ruskom, anglickom i nemeckom jazyku.

Ako to u nás prebieha?

V čom projekty pripravujeme?

  • štúdie stavby
  • dokumentácia pre územné konanie a stavebné povolenie
  • dokumentácia pre výber zhotoviteľa
  • dokumentácie pre realizáciu stavby
  • autorský dozor
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk Revit
  • pit-CAD
  • Protech

MÁTE ZÁUJEM O PROJEKTOVANIE VZDUCHOTECHNIKY A TZB? NAPÍŠTE

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat AZ KLIMA a.s., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno Slatina, IČ: 24772631, za účelem nabídky produktu a služeb v souladu s GDPR. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.