KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE PROFESIÍ TZB

Od projekcie pre dodávku a servis, od chladenia po vykurovanie, od merania a regulácie pre technické rozvody – AZ KLIMA ponúka výhody kompletného portfólia služieb v oblasti TZB. Medzi hlavné výhody patrí jednoduchosť a nadväznosť dodávok a záruk a široké portfólio dodávaných a servisovaných značiek.

Realizácia profesií TZB vo všetkých typoch stavieb

  • vytvorenie projektovej dokumentácie (alebo jej kontrola v prípade projektov od tretích strán)
  • vytvorenie harmonogramu prác
  • objednávky materiálov a zariadení
  • prevedenie vlastných montážnych prác
  • koordinácia nadväzností súvisiacich profesií
  • prevedenie všetkých predpísaných skúšok
  • oživenie, spustenie a vyregulovanie
  • zaškolenie obsluhy
  • vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného prevedenia a dokumentácie nutnej k prevzatiu diela
  • zabezpečenie záručného i pozáručného servisu

Záruka na montáž 60 mesiacov

Na prevedené montážne práce je poskytovaná záručná doba v dĺžke 60 mesiacov. Na inštalované komponenty je poskytovaná záruka daná výrobcom jednotlivých zariadení, obvykle 24 mesiacov.

Dodávame produkty z vlastnej výroby i od osvedčených výrobcov