VW SLOVAKIA , Bratislava (2017)

Modernizácia výrobného závodu