Laboratorní centrum, UTB, Zlín

Laboratorní centrum Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.