KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY A DALŠÍCH TECHNICKÝCH BUDOV

Od projekce pro dodávku a servis, od chlazení po vytápění, od měření a regulace pro technické rozvody – AZ KLIMA nabízí výhody kompletního portfolia služeb v oblasti technických zařízení budov. Mezi hlavní výhody patří jednoduchost a návaznost dodávek a záruk a široké portfolio dodávaných a servisovaných značek.

Realizace profesí technických zařízení budov ve všech typech staveb

  • vytvoření projektové dokumentace (nebo její kontrola v případě projektů od třetích stran)
  • vytvoření harmonogramu prací
  • objednávky materiálů a zařízení
  • provádění vlastních montážních prací
  • koordinace návazností souvisejících profesí
  • provedení všech předepsaných zkoušek
  • oživení, spuštění a zaregulování
  • zaškolení obsluhy
  • vypracování projektové dokumentace skutečného provedení a dokumentace nutné k přejímce díla
  • zajištění záručního i pozáručního servisu

Záruka na montáž 60 měsíců

Na provedené montážní práce je poskytována záruční doba v délce 60 měsíců. Na instalované komponenty je poskytována záruka daná výrobci jednotlivých zařízení, obvykle 24 měsíců.

Dodáváme produkty z vlastní výroby i od osvědčených výrobců

 
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo AZ Klima
Logo