Univerzitní centrum, UTB, Zlín

Moderní budova Univerzitního centra University Tomáše Bati ve Zlíně s rukopisem významné světové architektky. Specifické požadavky na interiér a umístění venkovních jednotek.