HISTORIE VÝROBY V MILOVICÍCH

Společnost AZ KLIMA a.s. byla založena v roce 1992 a navázala na více než 45letou historii výroby vzduchotechniky v tomto regionu.

1969
p. Bártů zahajuje výrobu potrubí a příslušenství v pronajaté dílně u kováře Hanáčka v Mikulově, která byla součástí výrobního družstva „Zdravotechnika Brno“, posléze pak „Klimatherm Brno v. d.“
1972
výroba přesunuta do blízkých Milovic do dvou pronajatých a později odkoupených zemědělských usedlostí a v témže roce v rámci normalizačního procesu převzata výroba v Milovicích národním podnikem JANKA, závody Rudých Letnic Praha-Radotín
1978
do firmy nastupuje p. Jaroslav Jánský
1990
dokončena výstavba nové výrobní haly, stávající výrobní prostory v usedlostech byly opuštěny
1992
dochází k založení společnosti „Potrubí Milovice, s. r. o.“ jejíž společníci JANKA, a. s. Praha Radotín, firma JANOS, s. r. o. a p. Jaroslav Jánský (fyzická osoba), který je zároveň výkonným ředitelem firmy, pokračují v tradici výroby potrubí a příslušenství pro vzduchotechniku
1994
z firmy „Potrubí Milovice, s. r. o.“ odchází spolupodílník firma „JANOS, s. r. o.“ a dochází k dohodě o společném podnikání mezi p. Jaroslavem Jánským a majitelem firmy AZ KLIMA, s. r. o. ing. Miroslavem Čížkem a odkoupení výrobního závodu vč. strojního vybavení od JANKA, a. s. Praha Radotín
1995
firma Potrubí Milovice, s. r. o. se slučuje s firmou AZ KLIMA s. r. o.
1996
firma AZ KLIMA s. r. o . pořizuje pro výrobu v Milovicích CNC pálicí plazmový automat
1997
zahájení výroby licenčních jednotek Klimas EKO
1998
zahájení výroby prvních podstropních jednotek vlastní konstrukce, zkolaudována nová výrobní hala, do které se přesouvá výroba příslušenství
1999
firma AZ KLIMA zahajuje samostatnou výrobu klimajednotek: podstropních, kompaktních a komorových jednotek s hliníkovými profily
2000
rozšíření technologického parku o CNC vysekávací lis Boschert Ecoline
2004
zdokonalení výroby kruhového potrubí – nákup kombinovaného stroje Gorelocker-Combi-T
2006
dokončena výstavba skladového objektu a parkovací plochy a zahájena rekonstrukce administrativní budovy (ukončení 2007)
2008
dokončení rekonstrukce administrativní budovy v Milovicích, začátek ekonomické recese, snížení obratu a redukce počtu zaměstnanců o 40 %
2010
nákup stroje na výrobu Spiropotrubí
2012
recertifikace dle ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a OHSAS 18001
2014
nákup vysekávacího lisu Trumpf TruPunch 3000

KONTAKTY

Tel.: +420 519 500 811
E-mail: obchod.vyroba@azklima.com

V případě vážného zájmu o návštěvu spojenou s prohlídkou prostor výrobního závodu nás prosím kontaktujte.