Žatecká teplárenská, Žatec

Kotelna – centrální zásobování teplem